Søk

Prosjekt lønnsomhet Kurs del 2

Fra 03.10.2016 kl. 11:30, til 03.10.2016 kl. 18:00

Sted: Scandic Bergen Airport

Fra strategi til handling

Etter tilbakemeldingene fra forrige kurs å dømme, har ledere og andre medarbeidere i deltakerbedrifter hatt stort utbytte av det forrige kurset og mange ønsker nå oppfølgingskurs.

Kurset på 3 samlinger arrangeres i samarbeid med erfarne folk fra Evan-Jones og holdes på Scandic Hotel Airport i Bergen, Kokstadflaten (v/vei 580 Flyplassveien), 5257 Kokstad.

Siden det var flest påmeldte fra Hordaland, holdes kurset i Bergen denne gang.

Oppfølgingskurs del 2 starter 3. oktober fra kl. 1130-kl. 1730.


1. Fellessamling har som tema:  Riktige beslutninger og prioritering for å oppnå suksess.

- Status og resultater hos den enkelte bedrift fra økt lønnsomhet del 1

- Tidsstyring, prioritering og delegering

- Beslutninger og beslutningsfeller

- Verktøy for effektiv beslutningstaking og problemløsing.

(Datoer på de to neste samlingene bestemmes på dette første kurset).

 

2. samling - Workshop med den enkelte bedrift  

- 3 sesjoner    kl. 08:30-12:00        kl. 12:30-16:00        kl. 16:30-20:00

- Jobbing med å få etablert strategi, organisering, salg, produksjon etter behov i den enkelte bedrift.

 

3. Fellessamling - Målstyring og resultatsikring i praksis.

- Fra overordnede mål til individuelle mål

- Hvordan drive effektiv resultatsikring på alle nivå i bedriften

- Flytte folk til et høyere prestasjonsnivå

- Utøvelse av konsekvenser

 

Deltakeravgift (egenandel) kr. 1.500,- per person, per samling.

Vi regner med å starte opp et nytt oppfølgingskurs på nyåret igen, for de som deltok på kurset i våres.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no