Søk

Seminar om materialvalg i nytt regjeringskvartal

Fra 28.05.2018 kl. 10:00, til 28.05.2018 kl. 15:30

Sted: Næringslivets Hus

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet?

I samarbeid med BNL og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer Statsbygg til seminar om materialbruk i det nye regjeringskvartalet.
Statsbygg informerer om prosjektet og prosessen for materialvalg, mens leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de ser for seg mulige innovasjonsområder i samarbeid med Statsbygg. Hva er industrien i stand til å utvikle og levere – i dag og i et 3-5 års perspektiv?
Hensikten med seminaret er å bidra til et helhetlig og objektivt kunnskapsgrunnlag om ulike materialer og gi informasjon om mulige utviklingsområder.


TID/STED MANDAG 28. MAI 2018

KL. 10.00-15.30 REGISTRERING FRA KL. 09.30

ADRESSE NÆRINGSLIVETS HUS, MIDDELTHUNS GATE 27, MAJORSTUEN, OSLO
ARRANGEMENTET ER GRATIS

Meld deg på her
 
Arrangementet streames. Du trenger ikke melde deg på for å delta via stream.
Velkommen!

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.