Søk

Telemark Trevareforening - årsmøte med bedriftsbesøk

Fra 15.03.2016 kl. 15:00, til 15.03.2016 kl. 18:00

Oslo, 19. februar 2016

 

Årsmøte m/bedriftsbesøk.

 

Telemark Trevareforening inviterer til årsmøte med bedriftsbesøk og middag

                  tirsdag 15. mars kl. 1500 – ca. kl. 1800

 Agenda
kl. 1500           Bedriftsbesøk hos Tarraldsen Trevare AS, og
                        Sundsmoen Industriområde, Treungen
                        

kl. 1630        Årsmøte
                    Årsrapporten og regnskapet deles ut på møtet.


Dagsorden
  1. Velkommen, registrering.
  2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter
      til å underskrive årsmøteprotokollen
3. Godkjenning av innkalling.
  4. Godkjenning av dagsorden.
  5. Årsrapport for 2015.
  6. Regnskap for 2015.
  7. Valg av styre, revisor og valgkomité.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2016.
  9. Fastsettelse av styrehonorar for 2016.
10. Eventuelt.

 

Det blir servering underveis.

Velkommen til en spennende ettermiddag sammen med dine kollegaer.


Påmeldingsfristen er 10/3.
Send påmeldingen til tone@norsktrevare.no

 

Med vennlig hilsen
Telemark Trevareforening

Tone H. Ruud

for Truls Eilev Schia

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no