Søk

Telemark Trevareforening - årsmøte med middag

Fra 01.02.2017 kl. 17:00, til 01.02.2017 kl. 19:30

Sted: Bø Hotel i Bø

på Bø Hotel

Invitasjon til årsmøte m/middag

Onsdag 1. februar kl. 1700 – ca. kl. 1930


Arrangementet avholdes på Bø Hotel i Bø, hvor vi tidligere samme dag kjører det lovpålagte HMS kurs for daglig leder.

Er det lenge siden du gjennomførte det lovpålagte HMS kurset så anbefaler Arbeidstilsynet at du tar en oppdatering. Det er ikke noe krav om at du må ta kurset på nytt, men det har skjedd en del endringer de senere årene som gjør HMS arbeidet både lettere og enklere. Se egen invitasjon til kurset.

Kl. 1700 Middag
Kl. 1800 Årsmøte

1. Velkommen, registrering.
2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive årsmøteprotokollen.
3. Godkjenning av innkalling.
4. Godkjenning av dagsorden.
5. Årsrapport for 2016.
6. Regnskap for 2016 – Papirene deles ut på møtet.
7. Valg av styre, revisor og valgkomité.

8. Fastsettelse av kontingent for 2017. 
9. Fastsettelse av styrehonorar for 2017.
10. Eventuelt

– 
NB: Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 15. januar.

Etter årsmøtet fortsetter vi diskusjonen rundt synlighet og veien videre.

Påmelding sendes til tone@norsktrevare.no innen 15/1. Kryss av i kalenderen og meld deg på.

Med vennlig hilsen
Telemark Trevareforening
Truls Eilev Schia

Last ned invitasjonen her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no