Søk

Trappeforum

Fra 14.01.2014 kl. 12:00, til 14.01.2014 kl. 16:00

Sted: Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo

Vi ønsker alle norske trappeprodusenter velkommen.

Agenda:

Markedsinformasjon, statistikk og prognoser.

·       Prognosesenteret orienterer om byggeaktiviteten i 2013 og prognosene for årene fremover.

·       Hvorfor er det så stor forskjell på igangsettingstillatelse og faktisk igangsetting?

·       Hvor i verdikjeden ligger trappesalget? Hvordan kan trappeprodusentene tolke trendene?

·       Bransjerapportering vil gi sikrere svar om trender. Ønsker produsentene en kvartalsvis rapportering?

 

TEK 10 -  gjennomgang av uklarheter  i regelverket

·      Status ang. sklisikkerhet, fri bredde og lastkrav på rekkverk.
 

CE merking

·       Hvordan skal trappeprodusentene forholde seg til de nye forskriftene som trer i kraft 1. januar 2014?

 

Oppdatering av Trappemanualen

Gjennomgang av innspill til justeringer. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no