Søk

Tre-timers kurs om innleie på Majorstua

10.10.2018

for alle typer bedrifter i byggenæringen

Reglene for innleie endres fra nyttår. BNL får mange spørsmål og har derfor satt opp et eget tre timers kurs om innleie 25. oktober på Majorstuen i Oslo.

– På kurset vil vi gå mer i dybden på innleieregelverket i sin helhet og også ta for seg reglene om midlertidige ansettelser, sier Iselin Bauer Seeberg, advokat i BNL.

Meld deg på her:

Bauer Seeberg har sammen med resten av BNLs advokatteam reist rundt i Norge de siste ukene og holdt informasjonsmøter om de nye innleiereglene.


– Vi merker stadig større påtrykk også på telefonen når det gjelder spørsmål både knyttet til dagens regelverk og det som skal gjelde fra 2019. Dette kurset vil gi mer dypdekunnskap enn det vi rekker på informasjonmøtene, og vi vil også snakke om regelverket for midlertidige ansettelse og når det er lov å ansette midlertidig, sier Bauer Seeberg.

På dette kurset så vil Iselin Bauer Seeberg sammen med Iwona Kilanowska gå igjennom følgende problemstillinger: 

•             Hva er innleie?

•             Grensen mellom innleie og entreprise

•             Når er det adgang til å ansette midlertidig?

•             Innleie fra bemanningsforetak

•             Innleie fra produksjonsbedrift

•             Nærmere om de nye reglene

•             Reglene om likebehandling, opplysningsplikt og solidaransvar

 – Kurset er en fin anledning til å få en god oversikt over feltet og det passer for alle type bedrifter i byggenæringen, sier Iwona Kilanowska, rådgiver/forhandler i BNL.

Kurset er 25. oktober fra kl 09.00 til 12.00 i Næringslivets hus på Majorstuen.

Meld deg på her:

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.