Søk

Trevareskolen - Overflatebehandling innvendig

Fra 20.04.2016 kl. 13:00, til 20.04.2016 kl. 19:00

Kurset holdes på Kloppen Trevare 20.04 og Jømna 21.04.

Tekstboks: April 2016

Tekstboks: April 2016Invitasjon til kurs om
Overflatebehandling

20. april 2016

Hensikt:                   

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en generell informasjon om riktig overflatebehandling og vedlikehold av innvendig og utvendig produkter, samt bruk og vedlikehold av sprøyteutstyr. Kurset retter seg mot de som arbeider i impregnerings- og overflateavdelingen, samt andre beslutningstakere på innkjøp og salg.

 

Målgruppe:                 

Kurset retter seg mot de som arbeider i impregnerings-
og overflateavdelingen, samt andre beslutningstakere på 
innkjøp og salg.


Innhold og sted:
Varighet:                   kl. 13 – ca. kl. 1900 inkl. servering
Pris:                            Kr. 500,- ekskl. mva. pr. person

 

Bindende påmelding innen 14. april pga. maten.

Benytt gjerne vedlagte skjema.

 • Bruk og vedlikehold av sprøyteutstyr

 

Sted:               Kurset avholdes på AS Jømna Brug, Jømna

Kursholder:     Akzo Nobel Coatings AS og Wagner Norge AS

 

Torsdag 21. april Overflatebehandling av innvendige produkter

 • Hvorfor overflatebehandle!                -           Ulike typer trematerialer
 • Treets egenskaper                             -           De mest vanlige treslagene
 • Utfordring med maling og lakk           -           Tre og fuktighet
 • Tørking av tre – Hvorfor?                   -           Forbehandling av tre
 • Hva finnes av produktet og hva ønsker kunden?
 • Orden renhold/avhending                  -           HMS
 • Bruk og vedlikehold av sprøyteutstyr -          Påføringsmetoder/utstyr


Sted:               Kloppen Trevare AS, Lena

Kursholder:     Sherwin-Williams Norway AS og Wagner Norge AS

 

Onsdag 20. april    Overflatebehandling av utvendige produkter

 • Motivasjon                                          -           Hvorfor beskytte treet?
 • Impregnering                                      -           Overflatebehandling
 • Malingssystemer i bruk i dag             -           Beiser/pigmenter/fargevalg
 • Påføring-metoder-utstyr                     -           Kvalitetssikring
 • Hva kan gå galt?                                -           Orden renhold/avhendin
                                                         -HMS

                        

                             

                             

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no