Søk

Utviklerkurs miljødeklarasjoner (EPD)

Fra 02.09.2014 kl. 09:00, til 02.09.2014 kl. 12:00

Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen Oslo, Sinnataggen

Bruken av EPD (Environmental Product Declaration) har økt betraktelig de siste årene, særlig innen byggebransjen.

 

EPD-Norge inviterer til kurs:

Introduksjonskurs til miljødeklarasjoner (EPD)

 

EPD Norge arrangerer et kurs som gir deg en innføring i hva EPD er, hva det inneholder, hvordan det brukes samt feedback fra industri og innkjøpere om nytteverdi.   EPD er blitt et viktig miljødokumentasjonsverktøy og har økt betrakelig de siste to årene, særlig i kommunikasjon business-to-business og for produkter i byggebransjen.

Miljødeklarasjoner er en fremstilling av resultatene fra en LCA (livsløpsanalyse), en svært omfattende og helhetlig analyse av et produkts miljøprestasjon i hele eller deler av livsløpet.

Trykk her for mer informasjon og påmelding til introduksjonskurs til EPD

Se  www.epd-norge.no

 

Kontaktperson

Signe Nielsen

Administrasjonssekretær

Mob: +47 45 76 16 78

epost: signe.nielsen@epd-norge.no

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no