Søk

Velkommen til Fritzøe Engros & Fritzøe Gård!

Fra 07.05.2013 kl. 12:30, til 07.05.2013 kl. 16:00

Sted: Fritzøe Engros og Fritzøe Gård

Vestfold Trevareforening inviterer til bedriftsbesøk og omvisning hos Fritzøe Engros og Fritzøe Gård

Vi starter hos Fritzøe Engros hvor vi får omvisning, før vi spiser lunsj. Etterpå bærer det opp til Fritzøe Gård hvor vi får innpass i denne hyggelige og spesielle parken. 

Fritzøe Gård har en lang historie, som er både dramatisk og tragisk. Nåværende eier Scilla Treschow Hokholt er 6. generasjon i Treschow familien som eier av gården.

Den ble drevet som et tradisjonelt landbruk, først for selvberging og deretter utvidet til et av landets mest moderne mønsterbruk for melkeproduksjon. Så egentlig skulle 18-hullsbanen i Larvik vært beitemarker for kyr, men skjebnen ville det annerledes.

 

Tredriverne, hva er det?

Per Åsheim kommer og forteller hvordan han jobber mot fylket for å fremme bruken av tre. 

Trebasert Innovasjonsprogram koordinerer et snart landsdekkende nettverk av regionale pådrivere innen innovativ trebruk. Vi kaller disse pådriverne for "tredrivere".

En "tredriver" er en pådriver for økt bruk av tre og innovativ bruk av tre. Viktige stikkord her er informasjon og motivasjon mot næringsliv, utbyggere og offentlige aktører for å trigge bruken av tre. Nettverket møtes nasjonalt kvartalsvis for å dele kunnskap på tvers av regioner, utvikle kompetanse og arbeide i team.

Tredrivernettverket er bygd opp av regionalt forankrede prosjekter - de fleste i regi av fylkeskommune, fylkesmann og næringsliv. Trebasert Innovasjonsprogram har vært med på å støtte oppstarten av disse prosjektene.

Påmelding sendes til  Jan Larsen på e-post; treringen@treringen.no. Tel 33 36 45 66

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no