Søk

Avvikshåndtering

Det er mulig å legge inn avvik på sjekkpunkter i KS Online. Registreres enten på PC på kontoret eller med mobil/ nettbrett ute.

illustrasjon

Ved avvik skriver man en rapport om hva avviket forholder seg til. Også selvstendige avvik kan legges inn. Hvis man tar imot varer kan det for eksempel være avvik i leveransen som skal innrapporteres. Med full avviksrapportering kan bedriften tilpasse rutiner og sjekklister for å avverge senere avvik.

Tilbake

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no