Søk

Bransjer

 

Norsk Trevare har 350 medlemsbedrifter og representerer nesten 5500 årsverk. Vi har god  oversikt over bransjen og over  trevareprodusenter i Norge. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no