Søk

Lavenergiprogrammet

Lavenergiprogrammet er et samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen som bidrar til at norsk byggenæring blir ledende i Europa på å bygge energieffektive bygg.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.