Søk

Permittering

Permittering av ansatte som følge av en for liten ordreinngang eller andre årsaker, omtales ikke i Arbeidsmiljøloven eller i overenskomsten vår. Vi forholder oss derfor til Hovedavtalen mellom LO og NHO, når det gjelder reglene for permittering. Et permitteringsbrev må utformes konkret og ut fra omstendighetene.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no