Søk

Nå kan de lokale forhandlinger starte

Det sentrale mellomoppgjøret mellom NHO og LO er nå vedtatt av partene.

De lokale lønnsforhandlingene er en viktig faktor for den samlede lønnsveksten i privat sektor. Om lag to tredjedeler av veksten kommer fra lokale lønnstillegg og bevegelser i de lokale lønnssystemene.

Cirka 75 prosent av årsverkene i de tariffbundne bedrifter har lokale lønnsforhandlinger.

Fagforeningens rett til lokale forhandlinger følger direkte av tariffavtalene. Lokale forhandlinger skal derfor ikke påbegynnes før den sentrale tariffavtalen er vedtatt. Ved vedtakelsen av den sentrale tariffavtalen inntrer fredsplikten etter arbeidstvistloven. Streik eller annen arbeidskamp kan derfor ikke benyttes i forbindelse med de lokale forhandlingene.

Alle våre tariffavtaler med rett til lokale forhandlinger har siden 1990 hatt bestemmer om at de samlede lønnstillegg i bedriften skal fastsettes ut fra fire kriterier:

  • Bedriftens økonomi
  • Produktivitet
  • Framtidsutsikter
  • Konkurranseevne

Det er svært viktig at det er god kvalitet og grundig forankring i bedriften for prosessene rundt lokale forhandlinger og administrativt fastsatte individuelle lønninger. Den lokale lønnsutviklingen er på samme måte som de sentrale forhandlingene en del av den samlede nasjonale lønnsdannelsen og en viktig faktor i anvendelsen av frontfagsmodellen.

En av medlemsfordelene er at hvis du har du spørsmål om hvordan du skal gjennomføre forhandlingene på din bedrift, ta kontakt med BNL - så hjelper de deg!

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.