Søk

NDVK Norsk Dør og Vinduskontroll

NDVK-sertifiserte dører og viinduer gir trygget for den norske forbrukeren. Det betyr at produktet er egnet for norske forhold.

Et produkt med NDVK-merke forteller at produktet er testet hos SINTEF Byggforsk eller annet akreditert laboratorium, etter Europeiske standarder. I Norge benyttes andre klasser enn i mange andre europeiske land, og produkter merket med NDVK oppfyller de klasser som gjelder i Norge.Videre forteller merket at produktet kommer fra en produsent som har et godt kvalitetssikringssystem og hvor det foretas årlig inspeksjon av en kontrollør fra enten SINTEF Byggforsk eller Teknologisk Institutt. Produkter merket med NDVK skal typeprøves før de blir med på ordningen. Deretter kontrollprøves de hvert 2. år. Kontrollen omfatter også årlig inspeksjon av produksjonen.

NDVK er en frivillig kontrollordning for alle dør- og vindusprodusenter og ble opprettet i 1974. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.