Søk

NHO

Gjennom Byggenæringens Landsforening er Norske Trevarer tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.

NHO jobber for gode rammevilkår for medlemsbedriftene og er engasjert i bedriftenes interesser på en rekke samfunnsområder. NHO gjennomfører tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene på vegne av medlemsbedriftene. NHO driver dessuten et omfattende næringspolitisk arbeid.

Mer enn 21.600 bedrifter er medlem i NHO.  Dette styrker vår gjennomslagskraft. Bedriftene i NHO totalt utgjør cirka 530.000 arbeidsplasser.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.