Søk

Har kunden alltid rett?

Nei! Riktignok har private kunder (forbrukere) en sterk beskyttelse i gjeldende lovgivning. Men kunden har absolutt ikke alltid rett.

 

For det første må de reklamere på en mangel innen rimelig tid etter at de har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. I forbrukerforhold betyr dette normalt innenfor ca tre måneder. Oversittes denne fristen er reklamasjonsretten tapt. Det betyr at man ikke kan vente til rett før lengstefristen går ut med å reklamere, dersom mangelen har vært synlig eller merkbar før det. Vurder derfor alltid dette aller først.

 

For det andre har produktet ingen mangel dersom det er i h t det avtalte eller det du somselger har lovet. Rene slitasjeskader er ikke mangel, heller ikke skader som det er sannsynlig at kunden selv har påført varen. Det er også et krav at mangelen var til stede ved leveringen, og det er i hovedsak kunden som har ansvaret for å sannsynliggjøre det. Har det gått lang tid blir det dermed vanskelig å hevde at mangelen skyldes en feil på leveringstidspunktet.

 

Vær derfor nøye når du vurderer reklamasjonen og hva som kan være årsaken til problemet.

 

Behandling av reklamasjoner

Kunden har altså normalt store rettigheter, i alle fall private kunder. Sørg derfor for å behandle reklamasjoner ryddig og raskt. Sørg alltid for at kommunikasjonen med kunden er skriftlig, enten per e-post eller brev. Ta vare på kommunikasjonen.

 

Drar behandlingen unødvendig lenge ut, eller er preget av muntlighet, vil selgeren for tape en senere tvist. Skikkelig behandling er derfor et godt tiltak for å redusere kostnader.

 

Reklamasjonsrett overfor leverandører

Vær oppmerksom på at du som selger normalt har et ansvar i fem år fra varen er levert. For forbrukerkunde følger dette av loven, for proffkunder kan det ofte følge av avtalen man må akseptere.

 

Siden du selv er proffkunde hos dine leverandører har du derimot normalt bare to års reklamasjonsrett overfor disse, med mindre du har avtalt noe annet. Det betyr at du kan bli sittende med ansvaret i tre år for feil som egentlig ikke er din. Sørg derfor alltid for å kreve like lang reklamasjonsrett overfor dine leverandører som dine kunder har overfor deg.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.