Søk

Katalogoppføring - et nødvendig onde, eller...?

 

”Kataloghaier”, internettkataloger mv

Dessverre kan det synes som om de fleste, eller svært mange av disse firmaene er mer eller mindre useriøse. De opererer med lokketilbud, prøveperioder etc uten å informere om at man automatisk går fast over på abonnement ved utløpet. Samtalene tas ofte opp på bånd som bevis for at man har akseptert avtalene. Et svakt ”jaha” eller ”ja vel” brukes for alt det er verdt.

 

Kontraktene er dessuten finurlig formulert. Som regel binder man seg for ett til fem år ved første gangs aksept. Mange har dessuten et opplegg hvor kontrakten automatisk fornyes for samme periode dersom man ikke aktivt sier den opp innen en viss tid før utløpet. Etter noen år glemmer man oftest det.

 

Det er lov å inngå dårlige avtaler og juridisk sett er kontraktene ofte holdbare.

 

Generelt råd: Si alltid NEI dersom det ringer selgere fra slike firmaer. Alternativt kan man skrive ned navn og adresse og søke opp firmaet på nettet, f eks Google. Der vil man ofte finne andre som føler seg lurt. Aksepter aldri en avtale før du har sjekket nærmere.

 

Vær også kritisk til nytten av slike markedsføringskanaler. Tenk selv på hvilke firmaer du kjenner og evt bruker ved søk på nettet. Andre enn disse er normalt lite verdt og bør unngås.

 

Har du inngått slike avtaler? I så fall send skriftlige oppsigelser til alle sammen, ta kopi og sørg for å ta vare på kopien. Da løper i alle fall avtalen ut ved utløpet av perioden. Er avtalen urimelig kan du vurdere å nekte å betale og kreve behandling i forliksrådet. Min erfaring er at mange da gir seg. Men det kan her ligge et ansvar for omkostninger, så vær kritisk.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.