Søk

Om oss

Norsk Trevares formål er å styrke bransjen og fremme medlemmenes felles interesser. Våre arbeidsområder er bl.a. å besvare økonomiske, faglige og juridiske spørsmål,å samarbeide med myndighetene bl.a. om lovgivning som angår våre medlemmer, HMS og kvalitetsstyring, å fremme næringspolitiske interesser, arbeidsgiver- og tariff, kompetanseutvikling, rekruttering til bransjen og utvikling av utdanning, fag og opplæring samt å fremme et godt og kollegialt samarbeid i bedriftene og mellom medlemmene.

Grunnlaget for bransjeforeningen ble dannet allerede i 1940 . Norsk Trevare er i dag tilsluttet Byggenæringens Landsforening - BNL som forhandler og administrerer tariffavtalen for bransjen. BNL er den nest største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO. Norsk Trevare har 11 aktive lokalforeninger. Norsk Trevare holder til i Næringslivets hus Middelthunsgate 27, Oslo, sammen med Byggenæringens Landsforening og 13 andre bransjeforeninger under BNL.

Som aktive medlemmer kan styret oppta bedrifter som tilvirker og omsetter innredningsprodukter, dører, vinduer, trapper og andre varer i forbindelse med slik virksomhet. Medlemskapet omfatter hele virksomheten innen bransjen, dog ikke virksomhet som naturlig hører til andre bransjeorganisasjoner. Som assosierte medlemmer uten stemmerett kan opptas bedrifter, sammenslutninger og institusjoner som ikke driver slik virksomhet, men som har tilknytning til bransjen, og når det antas at medlemskapet kan fremme bransjens interesser.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.