Søk

Opplæringskontorene

Har du spørsmål om utdanningen eller hvilket tilbud som finnes lokalt innen våre fag?

 

Det tar 4 år å utdanne seg til snekker, men innholdet i disse årene avhenger av hvilke valg du tar i forkant og underveis. Noen ønsker å signere lærekontrakt med en gang, mens andre går på skolen i 2 år før de begir seg ut i lærlingtilværelsen. Det kan være vanskelig å vite hvilken vei som passer best for deg, så det beste rådet vi kan gi er å kontakte ditt nærmeste opplæringskontor. De vil hjelpe deg med hvilke muligheter som finnes der du bor.

 

Her finner du ditt nærmeste opplæringskontor

Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland 
samt Røros-regionen
Tresenter Øst
v/Hans O. Øren Tlf. 99 50 66 50
hans@tresenterost.no 
www.tresenterost.no

Aust og Vest-Agder

Agder Tresenter
Cecilie Thorbjørnsen
Kronprinsens gate 14
4614 Kristiansand

Tel. 47 68 47 86
cecilie@agder-tresenter.no

Agder/ Lister regionen
ByggOpp
v/Jon-Sverre Salamonsen,  Tlf 48 10 88 00
www.agderbyggopp.no

Buskerud, Vestfold og Østfold
Tre-Ringen
v/Jan Larsen,  Tlf. 90 86 63 44
treringen@treringen.no,
www.trevare.no/treringen

Hordaland
IFOS Industriens faglige opplæringssenter

v/Ranveig Nordvik Toftevåg
rnordvik@ifos.no, Tlf. 90 08 34 39
www.ifos.no

Inn-Trøndelag
Opplæringskontoret for byggfagene
v/Nils Inge Bjørklund/ Marit Helen Bjørum
nils@obi-ba.nomarit@obi-sa.no  Tlf. 909 39 579
www.obi-ba.no

Møre og Romsdal
Opplæringskotoret i Haram
v Marit Volstad
marit@okharam.no

Opplæringskontoret for tre- møbel og mekaniske fag
v/Bergljot Hortdal - bergljot@tipnett.no

Indre Nordmøre Opplæringskontor 
v/Gøril Bakken
goril@inmo.no

Nordland
Opplæringskontoret Nord-Helgeland
v/Elling Myren, Tel 75 12 67 30
elling@okin.info
www.velgrett.no

Rogaland
Rogaland Tresenter 
v/Paul-Arne Amundsen, Tlf. 908 80 919
paul-arne.amundsen@online.no

www.tresenteret.no

Sogn og Fjordane 
Trearbeidsringen Nordfjord
v/Ove Lillestøl
Tlf. 415 30 811
ove.lillestol@sfj.no

Sør-Trøndelag
Midtnorsk Opplæring 
v/Odd Arne Moe
post@mno.no
www.mno.no

Telemark
Opplæringskontoret for Byggfagene i Telemark
v/
Hans Inge Gudmundsen, Tlf 35 59 78 80
hans.inge.gudmundsen@byggfag.net
www.byggfag.net

 

Hva er et opplæringskontor?

Gjennom lærekontrakt med et opplæringskontor er lærlingen sikret veien fram til fag-/svenneprøven. Opplæringskontoret sørger for at lærlingene får opplæring i en eller flere medlemsbedrifter. De sørger for at opplæringen skjer i samsvar med godkjente læreplaner og kvalitetssikrer fagutdanningen.

Det er bedriftene som eier opplæringskontoret og styret i Opplæringskontoret består av representanter fra medlemsbedriftene fordelt på de ulike bransjene. Kontorene finansieres ved medlemskontigent og/eller en prosentvis andel av lærlingtilskuddet. Opplæringskontoret er organisert som en non-profit organisasjon (forening). Et eventuelt overskudd skal benyttes til ytterligere tiltak overfor lærlinger og instruktører, eller tilbakeføres til medlemsbedrifter.

 

For bedrift:

BNL.no finner du arbeidsavtale og lærekontrakt.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.