Søk

Brudd i meklingen - varsel om mulig streik

Tariffrevisjonen 2016 - Overenskomsten for byggeindustrien

Fellesforbundet har i dag brutt meklingen, og mekler har frist til fredag 8. april kl. 24.00 med å finne en løsning.

Dersom mekler ikke finner en løsning, blir det streik blant alle Fellesforbundets medlemmer ansatt i følgende bedrifter - se vedlagte liste - fra arbeidstidens begynnelse lørdag 9. april. 

Streiken omfatter ikke lærlinger som skal fortsette sin opplæring under arbeidsstansen. Dersom det ikke lar seg gjøre å drive opplæring på rasjonell måte, kan lærlingene permitteres med minst 7 dagers varsel, jfr. Hovedavtalen § 3- 2 nr. 2.

Uorganiserte arbeidere og funksjonærene skal arbeide som normalt. De kan permitteres dersom de ikke kan sysselsettes på rasjonell måte som følge av streik. Vi viser til tidligere informasjon om dette og heftet ”Tariffoppgjøret og bedriften”.


Søknad om dispensasjon

I spesielle tilfeller kan bedriften søke om begrenset dispensasjon fra streiken. Det gjelder dersom det er fare for liv eller helse eller fare for betydelige skader på materiell. Skriftlig og begrunnet søknad sendes av bedriften til BNL på e-post: tariff@bnl.no

Svar på søknaden kommer fra BNL etter at den eventuelt også er behandlet av Fellesforbundet snarlig.

 

Kontaktpersoner i BNL:

Advokat Thomas Scheen             T: 23087509/91721592                   E-post: thomas.scheen@bnl.no               

Advokat Annicken Iversen           T: 23087562/ 99207731                   E-post: annicken.iversen@bnl.no

Advokat Bjarne Brunæs               T: 23087508/90833783                   E-post: bjarne.brunaes@bnl.no

Rådgiver Iwona Kilanowska        T: 23087507/98204751                   E-post: iwona.kilanowska@bnl.no

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.