Søk

Enighet for byggeindustrien 2017

Etter forhandlinger har BNL og Fellesforbundet 5. april kommet til enighet i mellomoppgjøret om regulering av satser i Overenskomst for Byggeindustri

Nye satser: 
Nybegynner kr 173,00 pr. time
Etter ett år kr 176,25 pr. time

Forøvrig vises til protokollen.

Forhandlingene forutsetter vedtakelse av mellomoppgjøret mellom LO og NHO med frist 18. april 2017.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.