Søk

Enighet i byggeindustrien 2016

BNL og Fellesforbundet er enige om en forhandlingsløsning for overenskomsten for byggeindustrien.

Publisert: 09.04.2016 Endret: 09.04.2016, BNL

Forhandlingene ble avsluttet kl 05.00 – fem timer på overtid natt til lørdag 9. april

meklingsiri2016.png

– Dette har vært en krevende mekling, men vi er i tilfredse med at vi unngikk konflikt, og at løsningen ligger innenfor rammen av frontfaget, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL.

Mekler Bjørn Lillebergen har bistått i meklingen.

Meklingsforslaget skal nå behandles videre i de respektive organisasjonene og svarfrist til riksmekleren er 29. april.

Her er en oppsummering av resultatet fra lønnsforhandlingene for "Byggeindustrien":

 

Resultat av lønnsforhandlingene for Overenskomsten for Byggeindustrien i 2016.

Alle ansatte knyttet til overenskomsten får et bransjespesifikt kompetansetillegg på kr 1,75 pr time.

Ansatte som etter denne reguleringen, fortsatt ligger under minstelønnen, skal løftes til minstelønnsnivået, som er kr 170,32 for nybegynner.
For ansatt etter 1 års ansiennitet er minstelønn-satsen kr 173,15.

Fagarbeidertillegget økes fra kr 10,- til kr 12,-.

Lærlingelønnen endres til:
3. året (40%) kr 72,92
4. året (60%) kr 109,39

DIsse endringene gjelder fra 1. april 2016, forutsatt at de respektive forbundene vedtar de foreslåtte løsningen fra Riksmeklingsmannen, innen 29. april 2016.

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.