Søk

Forhandlingsstart for Overenskomsten for byggeindustrien

Siri Berg i BNL sier: – Vi er beredt på at forhandlingen kan bli krevende på grunn av den økonomiske situasjonen som også påvirker byggenæringen

Starten på forhandlingene for Overenskomsten for byggeindustrien ble markert med kravoverlevering mellom forhandlingsleder Siri Bergh fra BNL og Hege S. Espe fra Fellesforbundet på Majorstuen 14. mars.

Forhandlingene finner sted i BNLs lokaler i Middelthunsgate 27 (NHO-bygget). Forhandlingene for overenskomsten for byggeindustrien omfatter rundt 8000 årsverk.

Byggenæringen er Norges største distriktsnæring. Mange av bedriftene er hjørnestensbedrifter i sitt lokalmiljø. Derfor vil det være viktig med stramme økonomiske rammer, også for regulering av overenskomstenes minstelønnssatser, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL. 

BNLs forhandlingsdelegasjon
Erland Løkken, Bergene Holm
Roger Taaje, Moelven
Ingar Paulsberg, Natre
Tore Aasen, Spenncon
Åse Brøholdt, Glava
Kjersti- Lill Lund, Saint Gobain Byggevarer
Hanne Teien, Nobia

Fra administrasjonen i BNL         
Siri Bergh, forhandlingsleder / direktør BNL         
Thomas Scheen, advokat
Iwona Kilanowska, rådgiver         
Jomar Talsnes Heggdal, rådgiver               

Les BNLs krav her

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon
Hege S. Espe, Forbundsledelsen/Forhandlingsleder
Håkon Waastad Gillerhaugen, Forbundsstyret
Arild Stenberg, Tillitsvalgt Spenncon Verdal
Martin Fauchald, Klubbleder Moelven Limtre, Tariffrådet
Per-Arne Hansen, Hovedtillitsvalgt i Weber-Leca avd. Borge, Tariffrådet
Arvid Lie, Tillitsvalgt Forestia Braskereidfoss, Avdelingsleder FF avd. 647
Peter Quint, Klubbleder Alloc, Tariffrådet
Xander Bergsholm , Hovedtillitsvalgt i Glava, Avdelingsleder FF avd. 644, Tariffrådet
Roger Myklebust, Hovedtillitsvalgt i Nordan, Avdelingsleder i FF avd. 176, Tariffrådet
Knut Birger Andersen, Adm.

Les kravene her fra Fellesforbundet

 Følg med på BNLs nettsider her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.