Søk

Lønnsoppgjøret 2017 er i gang

I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund

I forhandlingsdelegasjonen møter administrerende direktør Jon Sandnes og Direktør for arbeidsgiverpolitikk og HMS, Siri Bergh fra BNL.
 

Fremdrift

Forhandlingene starter med kravoverlevering 6. mars, med påfølgende forhandlinger 9.-14. mars. Dersom partene ikke skulle komme til enighet, vil mekling sannsynligvis skje før 1. april.

- Vi må ha en lønnsvekst som bedriftene kan tåle uten at det går på bekostning av de jobbene som finnes og evnen til å skape nye arbeidsplasser, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Fire hovedårsaker til at årets mellomoppgjør må bli ytterst moderat:

  1. Krisen i oljenæringen er ennå ikke over. Det er fortsatt krevende tider for leverandørindustrien.
  2. Vi må fortsette å redusere lønnsgapet mot våre konkurrenter.
  3. Konkurranseevnen vil svekke seg som følge av en sterkere krone enn i fjor.
  4. Arbeidsmarkedet holdes oppe av offentlig og skjermet sektor. Det konkurranseutsatte arbeidsmarkedet som frontfaget er tuftet på sliter.

Derfor mener NHO at:

  • Mellomoppgjøret i 2017 må bli ytterst moderat, det vil si en lønnsvekst under anslått kostnadsvekst hos handelspartnerne på 2,5 prosent.
  • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de bedrifter som har og de som ikke har lokale forhandlinger.
  • Stramme økonomiske rammer skal også gjelde i møte med eventuelle krav om regulering av overenskomster som ligger lavere enn gjennomsnittet. 

Les mer på NHO

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.