Søk

Overenskomsten for byggeindustrien 2016 er vedtatt

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening har i dag meddelt Riksmekler at meklingsforslaget er vedtatt av medlemmene. Det betyr at endringene i overenskomsten skal gjennomføres i bedriften.

IKRAFTTREDELSE
Tilleggene gjøres gjeldende fra og med 1. april 2016, med unntak av:

følgende satser som gjelder fra vedtakelsestidspunktet 29.04.2016:
- Satsene i § 3-4 og § 3-5. Dette innebærer at det ikke foretas omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.


- Tillegg gis ikke til arbeidstakere som har sluttet før vedtakelsen.


LOKALE FORHANDLINGER
Lokale forhandlinger skal nå iverksettes på vanlig måte.
Bestemmelsen om lokale forhandlinger står i overenskomstens § 2-3 Lokale forhandlinger. Forhandlingene skal legge bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne til grunn.

 

Last ned lønnsbestemmelsene her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.