Søk

Programfag til valg

Programfag til valg er et tilbud til elever i grunnskolen. Norsk Trevare har i samarbeid med Tre-Ringen  Høyskolen Vestfold avdeling for lærerutdanning laget et undervisningskonsept som brukes i faget kunst og håndverk på ungdomsskolene i et samarbeid med lokal videregående skole eller bedrift.

Hensikten er å gi ungdomsskoleelever å øke bruk av tre i ungdomsskolen og gi ungdom gleden av å skape i trematerialer. Gjennom dette konseptet får ungdomsskole elever gleden av å designe fronten på sitt eget cd/dvd skap som de igjen får lov til å lage på en videregående skole eller i en bedrift. Konseptet er godt egnet for bruk i programfag til valg.

PTV vil bidra til å knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Det vil også bidra til en bedre tilpasset opplæring og samtidig gi mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning. Tilbudet skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene. Hospitering i videregående skole og/eller lokalt arbeidsliv kan være aktuelle virkemidler. Det skal utarbeides læreplaner i PTV og Tre-Ringen kan være samarbeidspartner i arbeidet med å utarbeide lokale læreplaner. Entreprenørskap kan også bidra til utviklingen av læreplaner og til gjennomføringen av faget. Vi kan også være behjelpelig med råd og veiledning ved oppstart av elevbedrifter i våre fag.

Undervisningsopplegget finner du her: http://www-lu.hive.no/ansatte/tollef/skap.htm

Last ned beskrivelse: KLIKK HER

Se mer info på www.treringen.no

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.