Søk

Prosjekt til fordypning

PROSJEKT TIL FORDYPNING - PTF skal gi elevene på VG1 og VG2 mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevant utdanningsprogram. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3 nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3 og programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram.

Det skal utarbeides lokale læreplaner med utgangspunkt i de nasjonale kompetansemålene. De lokale læreplanene skal utarbeides slik at de kan danne grunnlag for dialog mellom elever, foresatte, lærere og aktuelle samarbeidspartnere, som lokalt næringsliv.

Opplæringskontoret i ditt fylke kan være samarbeidspartner i arbeidet med å utarbeide lokale læreplaner når PTF brukes til opplæring i kompetansemål fra læreplan for opplæring i bedrift i lærefagene Trevare- og bygginnredningsfaget, Trelastfaget og Limtrefaget. Vi har et nært samarbeid med næringslivet og kan også være behjelpelig med å lage utplasseringsavtaler med våre medlemsbedrifter. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.