Søk

Nye krav trapp til hems

Veiledning til Tek 10

INFO OM TRAPPEREGLER: trapp til hems, og fri bredde.

Den 12. september hadde jeg et møte med Direktoratet for Byggkvalitet DIBK, hvor jeg tok opp spørsmål ang. krav til trapp til hems, samt definisjon av fri bredde i trapp.

Trapp til hems.
Når det gjelder trapp til hems, settes det i praksis ikke krav til trappen. Det er kun dersom trappen fører opp til "måleverdig areal" på loft, reglene for trapp kommer til anvendelse.
I TEK 10, §6-1 står det følgende i veiledningen:

Arealer beregnes av måleverdige deler. En del er måleverdig når den oppfyller følgende krav:

  • Den har fri høyde over gulv på minimum 1,9 m i en bredde på minimum 0,6 m. Del med gulv regnes som måleverdig til 0,6 m utenfor høyden 1,9 m eller til begrensende vegg eller annen bygningsdel, se figur.
  • Fri høyde er høyde til underkant himling eller til underkant av konstruksjoner som hanebjelker o.l. som inngår i takkonstruksjonens statiske system.

Dette betyr at dersom trappen fører opp til rom som oppfyller kriteriene for måleverdig areal, skal reglene for trapp følges. Dersom det er en hems, som ikke oppfyller kriteriene, stilles det ikke krav til trapp.

For fritidsbolig (med måleverdig areal) skal trappen ha håndløper på begge sider og inntrinn min 25 cm, men det settes ikke krav til bredde på trapp i fritidsbolig.

Trappebredde.

Det ble innført et nytt begrep i TEK 10, kalt "fri bredde".

I veiledningen står det henvist til den gamle definisjonen i NS 3932 som angir trappebredde fra vegg, til rekkverk. Vi mener begrepet "fri bredde" harmonerer dårlig med denne definisjonen. Har man en trapp med vegg på to sider vil håndløper kunne stikke ut inntil 10 cm fra vegg på begge sider uten at fri bredde reduseres.

Vi har tidligere tatt dette opp med myndighetene, og fikk forståelse for at dette skulle endres i regelverket. På møtet den 12. d.m. opplevde vi at det er usikkerhet knyttet til om det vil komme en justering, eller om dagens tekst vil bli stående. Vi har bedt om en rask avklaring på dette slik at vi evt. kan oppdatere Trappemanualen. Trappemanualen angir i dag fri bredde som avstand mellom håndløperne, i og med at vi i 2011 fikk forståelse for at dette også ville bli den offisielle definisjonen av fri bredde. 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.