Søk

Utgåtte regler for sikkerhetsglass.

Hvordan skal produsentene forholde seg til reglene? Og hva trenger byggmesterne å vite? Vi forsøker å gi et enkelt svar:

Fra 2010 var det krav om at alle glass lavere enn 0,8m fra gulv, både i dører og vinduer, skulle ha sikkerhetsglass. Fra 1. januar 2013 er det ikke lenger krav om sikkerhetsglass i 1. og 2. etg., selv om glasset går helt ned til gulvet. 

Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no har endret forskriften, og veiledningen til forskriften og skriver følgende: 
Veiledning til § 3-14 Tilsyn med produkter til byggverk er endret med hensyn til plikt til tilsyn og klageadgang.

Veiledning til § 12-20 Vindu og andre glassfelt. Sikkerhetsnivået er presisert bl.a. med bakgrunn i at det skjedde en utilsiktet innskjerping for boligbygg fra 1.7.2010. Endringen innebærer presiseringer av sikring av vindu og andre glassfelt i yttervegg i boligbygg, arbeidsbygg og publikumsbygg, sikring av skoler og barnehager, samt sikring av inngangsparti og kommunikasjonsvei. I tillegg er det gjort redaksjonelle endringer og enkelte språklige presiseringer.   

Last ned endringene i veiledningsteksten til TEK10 her.

Svært forenklet, betyr dette følgende: 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.