Søk

Artikler merket med anskaffelse

  • Offentlige anskaffelser

    NHOs mål er å bidra til gode offentlige innkjøp. NHO vil også bidra til å sikre leverandørenes rettsstilling, slik at leverandører kan gripe fatt i uregelmessigheter som foretas i offentlig sektor.

Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no