Søk

Økonomisk Overblikk 2/14

Det går bedre i Europa! Det er positivt for norsk næringsliv.

EU-landenes BNP vokste for fjerde kvartal på rad, riktignok med betydelige forskjeller mellom de ulike medlemslandene. Særlig viktig for norsk næringsliv er god vekst i Sverige, Tyskland og Storbritannia. Tilgjengelige prognoser tyder på at den økonomiske veksten fortsetter også i 2014 og 2015. Europeisk næringsliv opplever fortsatt streng utlånspraksis fra bankene, men den siste utlånsundersøkelsen fra Den europeiske sentralbanken (ECB) fra april kan tyde på at dette nå er i ferd med å endre seg til det bedre. ECB har også innført negative renter på bankinnskudd i sentralbanken for å stimulere til økt utlånsvekst til realøkonomien. Høy arbeidsledighet og mye privat gjeld vil fortsatt dempe den økonomiske aktiviteten i mange land og holde igjen på det private forbruket, men det er likevel noen tegn til at det begynner å lysne litt i det europeiskearbeidsmarkedet.

Hele rapporten kan leses her

MIN SIDE kan du sammenlikne hvordan det går med DIN bedrift i forhold til egen og annen næring, region. (Krever passord).  

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no