Søk

Sykefravær

Oversikt over trevarebransjen sammenliknet med andre bransjer

 

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring og  tid  
   
   
    2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K3
    Sykefraværsprosent
Menn 10-33 Industri 5,2 5,6 5,2 4,5 4,7
  16-18 Trelast-, trevare-, papir- og papirvareindustri 5,6 6,2 5,7 5 5,5
  31-32 Møbelindustri og annen industri 5,4 5,5 5,1 4,2 4,4
  41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 5,9 6,4 5,9 4,9 5,3
  86-88 Helse- og sosialtjenester 5,3 5,6 5,2 4,9 5,1
Kvinner 10-33 Industri 7,7 8,2 7,4 6,9 6,8
  16-18 Trelast-, trevare-, papir- og papirvareindustri 7,6 8,4 7,5 6,7 6,8
  31-32 Møbelindustri og annen industri 7,8 7,8 7 7,2 6,7
  41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 6,6 6,8 6 5,5 6,1
  86-88 Helse- og sosialtjenester 8,9 9,2 8,9 8,4 8,4

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no