Søk

Trender første halvår

Dramatisk utvikling i bransjens lønnsomhet

•Import av trevarer har økt med 14 % første halvår 2015
•Eksport av trevarer har økt med 27 %
•Import av PVC vinduer har økt med 22 %
•I løpet av første halvår står Sverige for 36 % av all trevareimport til Norge, mens Danmark står for 35 %
•Det er import av KGB som øker mest, målt i mill kr, og dernest import av vindu
 
 
•Lønnsomheten til vindusprodusentene er redusert dramatisk (2014), til tross for en god utvikling i bransjen for øvrig. 13 vindusprodusenter gikk med underskudd i fjor.
•Trappeprodusentene har hatt en stabilt god økning og hadde de største produsentene leverte et samlet resultat på 7,6 %
•De øvrige bransjene har ikke tallene klare ennå.
•Utviklingen i bransjens lønnsomhet hittil i år har vært god. Både KGB- dør- og vindusprodusentene har økt gjennomsnittsprisen hittil i år.
•Vindussalget har vært svært stabilt
•Salget av kjøkken har økt, både omsetning og volum
•Salget av både inner- og ytterdører har økt.
 

Ønsker du å øke bedriftens lønnsomhet?

•Meld deg på høstens store nyhet : Lønnsom bedrift
•8 kursplasser i Norge, 6 verdifulle samlinger, nyttige
bransjeverktøy!
•Se mer på trevare.no
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no