Søk

Trender Januar 2015

Eksporten skyter fart!

Eksporten skyter fart

I januar har eksporten av trevarer økt med hele 44 % målt mot samme periode i fjor. Vi øker innen nesten samtlige produktgrupper, men det er spesielt vindu og ytterdører som trekker volumet opp.  Storbritania er et av de store eksportlandene. Majoriteten av vinduer og dører går dit. Når det kommer til trapper, så er det igjen Tyskland som får gleden av norske trapper.

Innen KGB, (Kjøkken, bad og garderobe), eksporterer vi i hovedsak til de nordiske landene, men her kan det også nevnes at vi har eksportert garderobe til Bermuda og kjøkken til Nigeria og USA i januar.

Importen har økt med 14 %. Det er spesielt vindu og KGB som trekker opp her. Importen av pvc vinduer har økt i omsetning, men gått ned 3% i volum. 

Les hele rapporten her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no