Søk

Trender Januar 2016

Treg start på året for trevareprodusentene

Treg start på året!

•Vindussalget i januar er 13 % lavere enn 2015.
 
•Importen av vinduer har gått ned med 18 % i samme periode
 
•Importen av  ytterdører og innerdører har økt med 15 og 16 %, mens import av karm/terskel er redusert med 17 %.
 
•Importen av KGB har økt med 8 %
 
•Importen av trapper har økt med 1,1 mill, som tilsvarer 33 % økning.
 
•Målt i verdi ser vi en økning på PVC på 5 %, målt i vekt, har importen økt med 12 %.
 
•Totalt har importen av trevarer økt med 5 %
 
•Eksporten er redusert med 33 % i januar. Vinduer og trapper står for den største nedgangen. 
 
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no