Søk

Trender mars 2016

God verdiøkning i årets første kvartal! Alle segmenter; både dør, vindu og kjøkken fortsetter å øke verdien per produkt.

God verdiøkning i årets første kvartal
God verdiøkning i årets første kvartal

• Omsetningen av vinduer har økt med 2% målt mot samme periode i fjor. Dette til tross for en tidlig påske i år. Det gir en økning på 5 % i verdien per vindu.

• Aluminiumskledde vinduer tar stadig større markedsandeler. I 2016 er det solgt 26 % aluvinduer, mens andelen rene trevinduer har blitt redusert til 71% av totalmarkedet.
 
• Verdien per kjøkkenskap har økt med 3 %, og det er solgt kjøkken for 1 % mer enn samme periode i fjor.
 
• Det er solgt færre innerdører og ytterdører i årets første kvartal, men verdien per dør har allikevel økt med 8 og 11 % (inner/ytterdør.)
 
• Det er importert trevarer for over 950 mill hittil i år. Dette er 5 % mer enn i fjor. Importen av PVC vinduer har økt med 18 %.
 
• Eksporten av trevarer har gått ned med 17 %.  Ytterdører og vinduer står for den største nedgangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no