Søk

Trender oktober

God økning i norsk eksport av trevarer!

Og TRAPP er den store vinneren!

 

•Ved utgangen av oktober hadde eksporten av trevarer økt med 21%
•Totalt har vi hittil i år eksportert trevarer for 212 mill kroner.
•På samme tid har vi importert trevarer for nær 3,2 mrd kroner.
•Det betyr en økning på 12 %
•Import av PVC vinduer har økt med 28 % og beløper seg til 222 mill.
•Importen av trapper er redusert med 6 % og eksporten har økt med 40 %, nesten 3 mill kr.
•Vi har eksportert dører og vinduer for nær 170 mill kroner og KBG for litt over 20 mill.  
 
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no