Søk

Bygningsferien 2016

Fra 11.07.2016, til 29.07.2016

er satt til ukene 28., 29. og 30.

Partene er enige om at den anbefalte bygningsferien 2016 legges fra mandag 11. juli til og med fredag 29. juli, altså uke 28,29 og 30, melder BNL.

Den 7. september ble det holdt forhandlingsmøte mellom Fellesforbundet og
BNL om anbefalt plassering av bygningsferien ferieåret 2016.
Partene drøftet plassering av bygningsferien for ferieåret 2016. De understreker at
plasseringen er en anbefaling fra organisasjonene.
Fellesforbundets representant har innledningsvis denne anmerkning:
Når det gjelder feriefastsettelse sier ferielovens § 6 (1) at arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker eller deres tillitsvalgte, i god tid før ferien skal drøfte fastsettelse av feriefritiden.
For øvrig viste forbundets representant til ferielovens § 7 (2) som sier at restferie
(7 virkedager) av arbeidstakeren kan kreves gitt samlet i ferieåret. Tilsvarende gjelder også den avtalefestede ferie, jfr. FOB bilag 7 pkt. B.
Partene anbefalte deretter at ferien, 21 virkedager og 4 avtalefestede feriedager, samlet 25 feriedager (basert på 5 dagers arbeidsuke) plasseres på følgende måte:
1. Påsken 2016 (3 feriedager)
For påsken anbefaler partene at 3 feriedager legges til mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken.
2. Fredag 6. mai 2016 (1 feriedag)
Partene anbefaler at en feriedag legges til fredag 6. mai.
3. Sommerferien 2016 (hovedferie - 3 uker, 15 feriedager)
Sommerferien 2016 anbefales lagt til tiden fra og med mandag 11. juli til og med fredag
29. juli. (uke 28,29 og 30).
Annen plassering av ferien ved lokal avtale.
Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at
BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger.
4. øvrige feriedager (6 feriedager)
Plassering av 6 feriedager avtales lokalt.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.