Søk

Enighet mellom partene i mellomoppgjøret 2015

- Vi er tilfreds med at de sentrale lønnstilleggene fortsatt går ned, for tredje året på rad, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Informasjon om mellomoppgjøret

Publisert: 27.03.2015 Endret: 27.03.2015

Her kommer mer informasjon om tariffrevisjonen 2015. NHO har kommet til enighet med LO og YS.

Partene er enige om en avtale som gir 0 i generelt tillegg på BNLs overenskomster, Fellesoverenskomsten for byggfag, Overenskomst for Byggeindustrien, Overenskomst for Private Anlegg, Overenskomsten for Asfalt og veiveldikehold og Tømmermåleroverenskomsten. Vi viser til NHOs hjemmeside for øvrig informasjon www.nho.no.

BNL vil ha møte med forbudene om blant annet regulering av minstelønnsatsene i enkelte av våre overenskomster.Dette skjer først i begynnelsen av mai, og vil kunne få betydning for de som bruker satsene for minstelønn i sitt lønnssystem.

Lokale forhandlinger
Fristen for å vedta oppgjøret er satt til 21. april. Forutsatt at oppgjøret vedtas, kan lokale forhandlinger gjennomføres etter at forhandlingene om regulering av blant annet minstelønnsatsene er gjennomført. Det samme gjelder lønnsreguleringer for uorganiserte. Det vil komme nærmere informasjon om tidspunktet for disse reguleringene.

 

RMH

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.