Søk

Termografering av elektriske anlegg

Mange branntilløp starter i det elektriske anlegget. Vi anbefaler derfor alle våre medlemsbedrifter om å sjekke det elektriske anlegget regelmessig for å

* bedre brannsikkerheten
* hindre tap av uerstattelige gjenstander
* sikre liv og helse, både på mennensker og dyr

Termografering vil si at de elektromagnetiske strålene som alle objektene rundt oss avgir,
omgjøres til lesbare bilder.

Ca. priser ekskl. mva. inkl. rapport og reise.
Små bedrifter opp til ca. 500 m2 kr. 3.300,-

Mellomstore bedrifter opp til ca. 1500 m2 kr. 5 300,-

Store bedrifter kr. 8 000,- til ca. kr. 12000,-.

Elektrisk kontroll / el.sjekk
Omega Termografering AS tilbyr også en elektrisk kontroll / el.sjekk. Da gjennomfører de en visuell kontroll av det elektriske anlegget og i tillegg gjennomføres det viktige målinger i sikringstavler.

Termografering og el.sjekk er et viktig ledd i det lovpålagte HMS arbeidet i bedriften.

Ta kontakt slik at de kan gi deg et tilbud.

Slik bestiller du:
Omega Termografering AS
Tlf. 33 34 99 80 v/Bjørn Auby
Mobil 995 73 452
e-post bjorna@termografering.no

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no