Søk

Termografering av elektriske anlegg

Mange branntilløp starter i det elektriske anlegget. Vi anbefaler derfor alle våre medlemsbedrifter om å sjekke det elektriske anlegget regelmessig for å

* bedre brannsikkerheten
* hindre tap av uerstattelige gjenstander                                                   
* sikre liv og helse, både på mennensker og dyr

Termografering er en metode for å oppdage varmegang i elektriske anlegg og ut styr. Det brukes et infrarødt kamera (Termografikamera) for å avdekke unormalt høye temperaturer. Disse betraktes som avvik og bør utbedres for  bl.a. å avverge brann. Kontrollen utføres i henhold til NEK 405-1.

Ca. priser ekskl. mva. inkl. rapport og reise.
Små bedrifter opp til ca. 500 m2 kr. 3.800,-

Mellomstore bedrifter opp til ca. 1500 m2 kr. 5 500,-

Store bedrifter kr. 8 000,- til ca. kr. 12000,-.

El-kontroll
Omega Holtan AS tilbyr også stikkprøvebasert Elkontroll av oppdragsgivers elektriske anlegg. I tillegg gjennomføres det viktige målinger i sikringstavler. Kontrollen utføres i henhold til NEK 504-3. 

Termografering og Elkontroll er et viktig ledd i det lovpålagte HMS arbeidet i bedriften.

Lov om tilsyn med elektriske anlegg
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, §9 sier: Eier og bruker som omfattes av denne forskriften skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller forsriftenes krav.

Ta kontakt slik at de kan gi deg et tilbud.

Slik bestiller du:
Omega Holtan AS
Tlf. 33 34 99 99 v/Arne Mellingsæter
Mobil 915 67 560
e-post bestilling@omegaholtan.no

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.