Søk

Trappemanualen

En trapp skal være sikker og trygg å gå i, i tillegg til å være funksjonell og fin. I Norge er det DiBk (Direktoratet for Byggkvalitet) som lager de byggtekniske forskriftene, som sikrer trygge boliger.  

Trappemanualen beskriver gjeldene regelverk og  forklarer hvordan Tekniske forskrifter (TEK 17) bør tolkes. Trappemaualen brukes som et verktøy av prosjekterende og utførende, og den gir  en kort innføring i fagbegrepene innen trappemontering. Den er utviklet av bransjeforeningen Norske Trevarer i samråd med de norske trappeprodusentene. 

Du kan laste ned manualen nedenfor her.

 

Bookmark and Share

Trappemanualen

Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.