Søk

Byggenæringen kan bidra betydelig til å løse klimautfordringene

Byggenæringen i Rogaland sept. 2013: Adm. Dir. Tore Rasmussen i NorDan om klimautfordringer og svart arbeid:

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no