Søk

Nytt studium innen bygningsvern, vedlikehold og rehabilitering

Fagskolen Innlandet har i samarbeid med Riksantikvaren og Byggenæringens Landsforening utviklet et nytt studium med fordypning i lærefagene for arbeider på bygninger oppført før ca. 1955

Bygningsvern, vedlikehold og rehabilitering - Nytt studium

Fagskolen Innlandet har i samarbeid med Riksantikvaren og Byggenæringens Landsforening utviklet et nytt studium for spesialisering i lærefag innen bygningsvern, vedlikehold og rehabilitering. Studieplanen er oversendt NOKUT* for godkjenning. Planlagt oppstart er høsten 2014. Nå søkes håndverkere til første studieopptak. 

.     

Eldre bygningsmasse krever kompetanse

"Spesialisering bygningsvern, vedlikehold og rehabilitering" er utviklet etter initiativ fra byggenæringen og Riksantikvaren. Bakgrunnen er det økende behovet for fordypning i lærefagene for arbeider på bygninger oppført før ca. 1955. Arbeider på denne bygningsmassen krever forståelse for tidligere tiders kunnskap og tradisjon. Kunnskapen er etterspurt; husene blir eldre og håndverkere som behersker håndverkstradisjonene blir færre. Både Byggenæringens Landsforening (BNL) og Riksantikvaren er opptatt av at det utarbeides strengere kompetansekrav til slike arbeider. Studiet er et ledd i dette arbeidet ved at det gir formell kompetanse.

 – Riksantikvaren har en utfordring i å nå 2020-målsettingen om å redusere tapet på verneverdige kulturminner. Håndverkerne er nøkkelen til å lykkes, og dette studiet er et stort skritt på veien, konstaterer Harald Ibenholt, seksjonssjef i Riksantikvaren.

Første kull

Forutsatt godkjenning i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), blir det studieoppstart allerede høsten 2014. Samarbeidspartner for den første runden er Røros Ressurs/Røros videregående skole og Rørosmuseet Bygningsvernsenteret. Undervisningen foregår på deltid over ett år, og er særlig relevante for tømrer-, murer- og snekker- og bygginnredningsfaget. Søkerne har svennebrev eller tilsvarende realkompetanse. 15 håndverkere søkes til å være med i det første kullet som får en betydelig støtte fra Riksantikvaren.


Videreutdanning med spesialisering i lærefag

-Dette blir et svært relevant tilbud for håndverkere i næringen, sier Kjersti Grindal. Hun er seniorrådgiver for kompetanse i BNL, og var leder for et prosjekt med Riksantikvaren, Vox og BNL som leverte rapporten "Godt håndverk i nye generasjoner" (2012). Her ble behovet for spesialisert kompetanse rettet mot den eldre bygningsmassen dokumentert. -Kunnskap om eldre teknikker og materialer er det i liten grad rom for i dagens fagutdanning, men oppdragene er der jo likevel. Derfor er det viktig at det finnes videreutdanning som møter behovene. En slik spesialisering vil gi håndverkere i byggenæringen en økt faglig trygghet under rehabiliteringsoppdrag, understreker hun.

Også Berit Bakosgjelten, leder for Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, er spent på høstens nykomling. Hun tror samarbeidet mellom Fagskolen Innlandet og Røros Ressurs vil gi det nye studietilbudet en "flying start";  – undervisningen vil nå foregå midt i smørøyet! Her er et spennende gammelt bygningsmiljø med verdensarvstatus og med alle relevante problemstillinger rett utenfor døra! Hun legger til at selv i Røros merker de at det skorter på kunnskap blant mange håndverkere.

Leder i Bygg og Bevar, Sigrid Solheim Murud bekrefter etterspørselen etter håndverkere som kan dokumentere kunnskap om gamle hus.  – Det er ikke bare eiere av formelt vernede hus som trenger fagfolk som kan, alle eiere av gamle hus har behov for at jobbene blir riktig gjort. Nå finner huseierne gode råd på nettet, men håndverkeren må kunne svare på bestillingen, legger hun til. Sammen med den nyoppstartede bachelorutdanningen i utførende tradisjonshåndverk, som fra høsten tilbys ved Høgskolen i Sør-Trøndelag får vi nå tydelige knagger på formell kompetanse blant håndverkerne.

Fagskolen og samarbeidspartnere

Rektor ved Fagskolen Innlandet, Ivar Lien, ser for seg at studiet kan settes i gang med andre samarbeidspartnere flere steder i landet etterhvert.  - I dag finnes en rekke tilbud innen bygningsvern, vedlikehold og rehabilitering utenfor det formelle utdanningssystemet. Nå vil flere få muligheten til å være vertskap for denne fagskoleutdanningen sammen med oss, presiserer han.  Det åpner også for en tilsvarende spesialisering i andre fag som malerfaget, taktekkerfaget og ventilasjons – og blikkenslagerfaget. Samarbeidspartnere må oppfylle NOKUTs krav om bl.a. lokaler, utstyr, informasjons- og IKT-ressurser.

Han legger til at det nye studiet er en ny vei for håndverkere som vil bli enda bedre i sitt eget fag. Studiet gir 30 fagskolepoeng.

Fagskolen Innlandets samarbeidspartnere har vært: Riksantikvaren, BNL, Røros Ressurs, Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Oppland fylkeskommune og Vox.

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no