Søk

Vi gratulerer Snekkeriet Verdal med nominasjonen til Årets Bygg og Bevar bedrift

2 andre bedrifter er også nominert

Snekkeriet sitt trappeteam Geir Otto Johnson, Stine Berg, Joakim Martin Nilssen, Guri Hallem

Juryen har gått igjennom i alt 29 forslag til årets Bygg og Bevar-pris. Følgende tre bedrifter er nominerte til prisen, som deles ut 7. november. 

De tre bedriftene som er nominert er:

  • Snekkeriet Verdal AS
  • Toten Bygg og Anlegg AS
  • T. Berner & Co AS

Juryens begrunnelse for valget av de nominerte:

Snekkeriet Verdal AS

Snekkeriet Verdal er nominert for sin bevisste satsing på lærlinger.  For å bruke tradisjonelle teknikker av høy kvalitet i produksjonen og for sin formidling av fagtradisjonen bla til nye generasjoner gjennom sosiale medier. Bedriften tar også tradisjonshåndverket med i moderne bygg og viser godt håndverk uansett tidsepoke og oppdragets art.

Les mer om Snekkeriet Verdal AS her

Toten Bygg og Anlegg AS

Entreprenørbedriften satser aktivt på å levere tjenester innen antikvarisk restaurering i Mjøsregionen. Bedriften har på få år bygd opp et spennende fagmiljø av særdeles dyktige håndverkere med faglig kompetanse.

Bedriften leverer solid restaureringshåndverk, med svært god dokumentasjon på de valg som foretas på utførte arbeider.

T. Berner & Co AS

T. Berner & Co er et murerfirma som har drevet i mange år. Bedriften er opptatt av høy faglig kompetanse både internt i bedriften, og  gjennom samarbeid med lokale håndverkere både som tradisjonsbærer, formidler og murer.

Juryen

I årets jury sitter: 

Sjur Mehlum, Riksantikvaren
Kari-Marte Frøyseth, magasinet Norske Hjem
Jørgen Leegaard, Byggnæringens Landsforening

 

Dette er Bygg og Bevar-prisen

Bygg og Bevar jobber for at landets gamle hus skal tas vare på for framtida.  Da er det viktig med kunnskap og gode løsninger under utførelse! Gode løsninger for gamle hus er tilpasset husets konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart.

Bygg og Bevar-prisen deles ut som belønning og oppmuntring for å ta i bruk tradisjonell kompetanse og praktisk kunnskap innen rehabilitering og restaurering.

Hvem kan motta prisen? 

Bygg og Bevar-prisen deles ut til:                                   

  1. Bedrifter som utmerker seg med dyktig utførelse valg av gode løsninger i samsvar med bygningens stil, alder, konstruksjon, materialbruk og lokale egenart
  2. Bedrifter som aktivt jobber med kompetanseheving blant ansatte innen byggeskikk og håndverk.
  3. Organisasjoner/institusjoner/foreninger eller enkeltpersoner som utmerker seg innen formidling av praktisk kulturminnevern
  4. Prosjekter som er brukt som læringsarenaer og/eller fremmer tverrfaglighet innen tradisjonshåndverk

 

Prisen gjelder leveranser til både det offentlige- og private markedet, samt forbrukermarkedet, på bakgrunn av aktive eller avsluttede prosjekter i inneværende år.

Prisen

Prisen består av diplom og en pengepremie på kroner 50 000. Prispengene brukes til kompetanseutvikling for vinneren. Det er åpent for alle å foreslå kandidater til prisen. En fagjury nominerer 3 kandidater. Vinneren vi kunngjøres på Bygg og Bevars årlige arrangement på kvelden 7. november.

Les mer om Bygg og Bevar her

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no