Søk

Videregående skoler

I Norge bygges det mye, og det skal bygges mye i årene fremover. Innen bygg- og anlegg vil det være behov for ca. 10.000 nye medarbeidere hvert år. På Vi Bygger Norge, kan du lese om byggenæringen se hvilke yrker som finnes der.

For å bli snekker, begynner man som regel først på VG 1, Bygg og Anlegg. Hvis du lurer på hvilke skoler som tilbyr Bygg og Anlegg, så kan du søke på fylket ditt her:  Vilbli.no

Du kan også  begynne på Design og håndverk, og utdanne deg videre innen design og trearbeid.

En skole i landet (Eid VGS) tilbyr også industriell møbelproduksjon. Da må du først gå Teknikk og industriell produksjon på VG 1.

 

Følgende skoler tilbyr  programfag innen trevare

Fylke Navn Programfag E-post
Akershus Skedsmo vgs Treteknikk/ Design og trearbeid post@skedsmo.vgs.no
Akershus Rud vgs Design og trearbeid post@rud.vgs.no
Buskerud Åssiden vgs Treteknikk asvs@bfk.no 
Hedmark Elverum vgs Treteknikk/ Design og trearbeid elverum.vgs@hedmark.org
Hedmark Stange vgs Treteknikk

post.stange.vgs@hedmark.org

Møre og Romsdal Kristiansund vgs Design og trearbeid randi.berge@mrfylke.no
Oslo Holtet vgs Design og trearbeid

holtetvgs@ude.oslo.kommune.no

Oppland Lena vgs Design og trearbeid/ Industriell møbelproduksjon lena.vgs@oppland.org
Rogaland Godalen vgs Treteknikk godalen-vgs@rogfk.no
Sogn og Fjordane Eid Vgs Industriell møbelproduksjon postmottak.eidvgs@sfj.no
Sør-Trøndelag Gauldal vgs Design og trearbeid postmottak.gauldal@stfk.no
Vest-Agder Tangen vgs Treteknikk brgi1@vaf.no
Vestfold Re vgs Treteknikk re.vgs@vfk.no
Vestfold T Heyerdahl vgs Treteknikk th.vgs@vfk.no

 

Utdanningsdirektoratet sine sider, finner du blant annet alle læreplaner og krav i de ulike fag.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.