Søk

For første gang i historien arrangeres det NM for møbel, trevare og industrisnekkere i en og samme konkurranse!

 

Norsk Trevare og Norsk Industri står sammen som arrangør under utdanningsmessen som går av stabelen på Lillestrøm 31. oktober til 2. november. 7 flotte ungdommer skal delta i konkurransen.


Ungdommene har variert bakgrunn og kommer fra hele landet. Ut fra utdanning får de utdelt hver sin oppgave som skal løses i løpet av 18 timer. Ungdommene blir utfordret i presisjon, nøyaktighet og evnen til å jobbe under press. De vil også få en oppgave som går på det kreative/ design. Tre dommere med ulik fagbakgrunn vil følge konkurransen tett. Torsdag kveld faller dommen som presenteres fredag kl 14.00!

 

Bakgrunn/Tøff rekrutteringsjobb

Som ellers innen norsk industri, er det en tøff jobb å rekruttere til trevareindustrien for tiden. Vi opplever sterk konkurranse fra andre mer lønnsomme og attraktive yrkesgrupper. Norsk Trevare utførte i april 2012 en undersøkelse blant sine medlemmer som avdekker at det er et stort behov for flere arbeidstakere i årene fremover. Les mer her. Nesten alle svarte at de i hovedsak ønsker norsk faglært arbeidskraft. I dag er man nødt til å rekruttere fra andre land, fordi det ikke finnes nok arbeidskraft i Norge. . Vi trenger industri i Norge, og vi trenger folk med kompetanse. Som et ledd i dette, er det viktig for oss å få vist frem faget, og vist frem den nye generasjonen. Vi kommer til å stå under fanen "Vi har lærlingplasser" og dere finner oss på Norges varemesse på Lillestrøm B 01-11 fra 31- oktober til 2. november.

Byggenæringen har i dag store utfordringer med rekrutteringen. Søkningen til Vg1 bygg- og anleggsteknikk går ned og gjennomføringen er for dårlig. Kun om lag 50 % av de som starter på Vg1 bygg og anlegg fullfører med bestått fag/svennebrev innen 5 år. Under halvparten av arbeidskraftbehovet i næringen dekkes gjennom videregående opplæring. Resten dekkes i dag av voksenlærlinger, praksiskandidater og utenlandsk arbeidskraft. Dette kom fram i en arbeidskraftundersøkelse om næringens størrelse og antatte rekrutteringsbehov i årene fremover som Fafo gjennomførte i 2010 for BNL.

Gitt en slik utvikling vil næringen, ifølge Fafo, ha behov for ca. 260 000 mennesker i utførende sektor i 2020, det vil si i gjennomsnitt ca. 10 000 nye medarbeider hvert år. Behovet er størst når det gjelder håndverkere og fagarbeidere. 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no